Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Hân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyendinh_han2003
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Hải
Quận/huyện Huyện Tĩnh Gia
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Đình Thuỳ, Nguyễn Trọng Thành
Đã đưa lên 138 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2887 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 50587 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này