Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Sỹ Tứ
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thanh Dương
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Giới thiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh,Huân chương kháng chiến
Xác thực bởi Lê Như Huân, Nguyễn Trong Đạt
Đã đưa lên 86 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 201 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 41 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2489 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này