Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Hồng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/vthong79
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Chính Mỹ
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Nguyễn Thế Quyên, Lê Thị Nhàn
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 33 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5473 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này