Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tống Thị Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Tongthuyhang75
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Thị xã Bỉm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp Tỉnh.
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 120 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 115 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13748 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này