Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Huy Tráng
Giới tính Nam
Website https://hahuytrang.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phúc
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; Cán bộ quản lí giỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Đặng Anh Tuấn, Lê Thị Hoài
Đã đưa lên 822 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 209 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2812 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 512191 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này