Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Thanh cong
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học A An Phú
Quận/huyện Huyện An Phú
Tỉnh/thành An Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1548 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này