Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Kha
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Phạm Kha
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1450 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6912 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này