Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Đức Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Xuyên Mộc
Quận/huyện Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu GV Hóa Học Phổ Thông
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4738 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17538 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này