Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hương Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tiền Phong
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 145 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 306 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 68873 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này