Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vân Đồn
Quận/huyện Huyện Đoan Hùng
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 141 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 692 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 18 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79967 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này