Beautiful Sunday

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân thiết kế từ tư liệu trên internet
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:44' 14-07-2013
Dung lượng: 744.6 KB
Số lượt tải: 3
Mô tả:

Beautiful Sunday

Sunday morning up with the lark 
I think I'll take a walk in the park 
hey, hey, hey, it's a beautiful day. 
I got someone waiting for me 
when I see her I know that you'll say 
hey, hey, hey, it's a beautiful day. 
CHORUS: 
Hi, Hi, Hi, beautiful sunday 
this is my, my, my beautiful day 
when you say, say, say, say that you love me 
oh, oh, oh, oh my, my, my, it's a beautiful day. 
Birds are singing you're by my side 
let's take the car and go for a ride 
hey, hey, hey it's a beautiful day. 
We'll try only follow the sun 
make on sunday who want to know 
hey, hey, hey it's a beautiful day.


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến