Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên NGƯT. Tôn Nữ Bích Vân
Giới tính Nữ
Website https://vantnb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Nhà giáo ưu tú từ năm 1994
Xác thực bởi Đinh Hồng Hải, Đang bị khóa
Đã đưa lên 7232 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1976 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 39688 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2665615 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này