Bụi phấn - Karaoke

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nền Flash Internet + tự làm chữ Karaoke
Người gửi: Trịnh Thị Kim Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:38' 12-01-2018
Dung lượng: 211.8 KB
Số lượt tải: 36
Mô tả:

 

 

 

1) HƯỚNG DẪN LÀM FLASH NHẠC KARAOKE

http://trinhthikimloan.violet.vn/present/show/entry_id/9540779

- Qúy thầy cô coppy link này dán vào thanh Add.... trình duyệt web. Sẽ tới bài hướng dẫn Word       (hướng dẫn = hình ảnh + File *fla).

 @ Flash này thực hiện trên nền Flash có sẵn + chữ Karaoke tư làm - làm trực tiếp trên Flash 8 và xuất ra Flash nhạc Karaoke này.

                               CÁCH LÀM NHANH FLASH NHẠC KARAOKE:

1) BƯỚC 1: Tạo 4 Layer " nhac - chu1 + chu2 + Mask" ( không cần Layer nen)

2) BƯỚC 2 - LẤY NHẠC MP3: Khi ta lấy vào màn hình xong - dùng F5 đẩy ra ít thôi - khoảng 200 - 300 Frame . Sau này chữ làm tới "nhạc" ta dùng F5 đẩy nhạc ra tiếp.

3) BƯỚC 3 - Làm chu1: Ta coppy chữ trong bài Word dán vô khung chữ

4) BƯỚC 4: Bấm Ctrl + Enter = xem và nghe thử.

    - Nếu thấy nhạc và chữ không trùng khớp với nhau. Dùng F5 đẩy đối tượng chữ ra thêm

5) BƯỚC 5: Thấy chữ và nhạc trùng khớp - làm thêm hàng chữ thứ 2 

6) BƯỚC 6: Bấm Ctrl + Enter = xem và nghe thử. 

  @ CỨ ĐÁNH THÊM CHỮ -  XEM VÀ NGHE THỬ = CHO HẾT BẢN NHẠC

   - Nếu làm chữ tới nhạc - thì dùng F5 đẩy nhạc thêm  ra

  @ TA LÀM NGẮN NHƯ VẬY DỄ KIỂM TRA VÀ XEM THỬ

7) BƯỚC 7:  Tức là ta chỉ làm 2 layer nhac và chu 1 = làm xong / thì ta mới làm tiếp thêm Layer chu2 và Layer Mask

8) BƯỚC 8: Xuất ra Flash Karaoke - bỏ vào PM Aleo - tạo thêm nền Flash.

*** Khi ta làm có chuyện tạm ngưng - ta có thể tạm thời xuất ra File *fla.

*** Mai mốt ta lại thực hiện tiếp.

 


Số lượt thích: 0 người
Avatar

Flash Karaoke này em mới làm xong gởi cô tham khảo.

Nếu thầy cô nào thấy cần thì xem bài hướng dẫn thực hiện theo:

Link:  http://trinhthikimloan.violet.vn/present/show/entry_id/9540779

- Qúy thầy cô coppy link này dán vào thanh Add.... trình duyệt web. Sẽ tới bài hướng dẫn Word  (hướng dẫn = hình ảnh + File *fla).

Avatar

Hay quá Kim Loan à, cô sẽ nghiên cứu sau.Chúc em niên học mới nhiều niềm vui!

 
Gửi ý kiến