Kiểm tra học kì I Toán 7 |(2010-2011) (Ma trân + Đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bùi Ngọc Oanh
Người gửi: Bùi Ngọc Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:42' 08-12-2010
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 859
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC TX HÀ TIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 THCS
Trường THCS Đông Hồ 1 Năm học 2010 - 2011
Môn thi: Toán
(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Viết công thức tính lũy thừa của một tích.
Áp dụng tính: . 35
Câu 2: Nêu định lí tổng ba góc của một tam giác.
Áp dụng : Cho tam giác ABC có Â = 500, = 750, tính .
Câu 3: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể).
a) b) 
c) 
Câu 4: Tìm x biết:
a) b) 
Câu 5: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 3 ngày và đội thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng số máy đội thứ hai nhiều hơn số máy đội thứ ba là 3 máy.
Câu 6: Cho có . Kẻ AH vuông góc với BC (HBC). Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho BD = AH. Chứng minh rằng:
a) 
b) AB // DH
c) Tính , biết 


PHÒNG GIÁO DỤC TX HÀ TIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 THCS
Trường THCS Đông Hồ 1 Năm học 2010 - 2011
Môn thi: Toán
(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)
Câu
Nội dung
Điểm

1
Công thức tính lũy thừa của một tích: (x . y)n = xn. yn
Áp dụng: . 35 = 
0,5

0,5

2
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
Xét có: 
500 + + 750 = 1800
 = 1800 - (500 +750) = 550
0,5
0,25


0,25

3
a)


b)
c) = 

0,75
0,75


0,5


4
a) nên x == -16
b) 
 hoặc 
x = hoặc x = 

0,5


0,5

5
Gọi số máy của ba đội lần lượt là x, y, z.
Vì số máy tỷ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc nên ta có:
2.x = 3.y = 4.z và y - z = 3
Hay và y - z = 3
Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có:

=> x = 18;
=> y = 12;
=> z = 9;
Vậy số máy của ba đội lần lượt là: 18, 12, 9
0,25
0,5

0,25


0,750,25

6

GT
; 
AHBC; HBC
BDBC; BD = AH


KL
a) 
b) AB // DH
c) Tính a) Xét ∆AHB và ∆DBH có
BD = AH (gt)

BH là cạnh chung
=> (c-g-c)
b) Vì nên (ở vị trí so le trong)
=> AB // DH
c) Xét ∆AHB có 
=>
Xét ∆ABC có 
=>

0,5


0,75

0,75

0,5


0,5

(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)


PHÒNG GIÁO DỤC TX HÀ TIÊN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 THCS
Trường THCS Đông Hồ 1 Năm học 2010 - 2011
Môn thi: Toán
(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)


NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

Các phép tính về số hữu tỉ
Câu 1
1 điểm
Câu 3
2 điểm

2 câu
3 điểm

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ


Câu
 
Gửi ý kiến