Photo
Họ và tên Trang Thu Liễu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trangthulieu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tập Sơn
Quận/huyện Huyện Trà Cú
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 1213 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Thiên Bảo
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thienbaopvd
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Điểm số 26351 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 74 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Điệp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Vandiep
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thuận Thành 2
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 583 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Tuấn Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Định Bình
Quận/huyện Huyện Yên Định
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 2880 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Phấn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đồ Sơn
Quận/huyện Quận Đồ Sơn
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 14852 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đức Thịnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nanhan1315
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nà Nhạn
Quận/huyện Huyện Điện Biên
Tỉnh/thành Điện Biên
Điểm số 11327 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Văn An
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Quận/huyện Huyện Đak Pơ
Tỉnh/thành Gia Lai
Điểm số 1005 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cam Cọn
Quận/huyện Huyện Bảo Yên
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 656 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Vương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuongtqd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Quang Diệu
Quận/huyện Huyện Hoài Ân
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 3343 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên nguyễn văn lực
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phương Thịnh
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 2985 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tứ Trưng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 5309191 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/TranThanhHai_Lt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Trà
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 14909 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Phúc Thiện
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamphucthien
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thủy Đông
Quận/huyện Huyện Thạnh Hóa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 85927 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đề Tài Hay
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/detaivip
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lộc 1
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 3852 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thái Hoàn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoan1976
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ứng Hoè
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 3734 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Thị Mỹ Hạnh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/caohnh76
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Hiệp
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 3820 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Văn Có
Giới tính Nam
Website https://buivancogiaovien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Vĩnh
Quận/huyện Huyện Lý Sơn
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Toán học
Điểm số 11554 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngyễn Quang Toản
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Minh
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1815 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Văn Phương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phuonggv1981
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Phương
Quận/huyện Huyện Hưng Hà
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Toán học
Điểm số 575 (xem chi tiết)