Photo
Họ và tên Trần Thị Phấn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đồ Sơn
Quận/huyện Quận Đồ Sơn
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 13647 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đức Thịnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nanhan1315
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nà Nhạn
Quận/huyện Huyện Điện Biên
Tỉnh/thành Điện Biên
Điểm số 10432 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Văn An
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Quận/huyện Huyện Đak Pơ
Tỉnh/thành Gia Lai
Điểm số 894 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cam Cọn
Quận/huyện Huyện Bảo Yên
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 636 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Vương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuongtqd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Quang Diệu
Quận/huyện Huyện Hoài Ân
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1788 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên nguyễn văn lực
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phương Thịnh
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 2051 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thiên Hương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tứ Trưng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 2490112 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/TranThanhHai_Lt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Trà
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 14349 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Phúc Thiện
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamphucthien
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thủy Đông
Quận/huyện Huyện Thạnh Hóa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 83380 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đề Tài Hay
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/detaivip
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lộc 1
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 3108 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thái Hoàn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoan1976
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ứng Hoè
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 3412 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Thị Mỹ Hạnh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/caohnh76
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Hiệp
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 2833 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Văn Có
Giới tính Nam
Website https://buivanco-giaovien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Vĩnh
Quận/huyện Huyện Lý Sơn
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Toán học
Điểm số 10400 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngyễn Quang Toản
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Minh
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1725 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Văn Phương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phuonggv1981
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Phương
Quận/huyện Huyện Hưng Hà
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Toán học
Điểm số 403 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Tuấn Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lam Điền
Quận/huyện Huyện Chương Mỹ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 6622 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thụy Hoài Nhung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lehuy0203
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Bình Dương
Quận/huyện Huyện Bến Cát
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 12962 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Dương Mạnh Nguyên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/manhnguyen64
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Tiến
Quận/huyện Huyện Yên Thế
Tỉnh/thành Bắc Giang
Điểm số 10913 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Tuấn
Giới tính Nam
Website https://toithidaihoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hiền Ninh
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 324 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyến Thị Minh th
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/minhth1978
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Yên
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Hóa học, Địa Lý
Điểm số 23 (xem chi tiết)