Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Như Ngọc
Giới tính Nữ
Đơn vị Đại Học Phạm Văn Đồng
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 318 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này