Thông tin thành viên

1130123.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Khắc Đảm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tkdam_tn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thọ Nghiệp
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Lê Văn Đệ, Trần Khắc Tuyên
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 218 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5813 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này