Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Công Phúc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ncphucvinhdinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Thị xã Quảngtrị
Quận/huyện Thị xã Quảng Trị
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu Chưa có thành tích gì! Hừ hừ! Từ từ mới có!!
Xác thực bởi Lê Văn Lân, Lê Trí
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 28 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 820 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này