Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Quốc Tuyên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/datuyen74
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chũ 2
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu -Giáo viên giỏi cấp Tỉnh giai đoạn 2003-2005; 2005 - 2008; 2009 - 2011
Xác thực bởi Đặng Văn Nam, Giáp Văn Hưng
Đã đưa lên 328 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 542 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 120 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35573 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này