Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Võ Văn Việt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/voviet176
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sơn Nam
Quận/huyện Huyện Sơn Dương
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trịnh Xuân Bảo, Diệp Văn Tám
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2793 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29190 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này