Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Chi Uyên
Giới tính Nữ
Website https://uyenbt2.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Tiến
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Bình thường thôi, bình thường thôi.
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Bùi Biển Đức
Đã đưa lên 330 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 281 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7389 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30367 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này