Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Văn Khuya
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hagiangdo
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Vinh Quang
Quận/huyện Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Bùi Biên Cương
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 239 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 590 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này