Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tạ Huy Nam
Giới tính Nam
Website https://tahuynam.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Bắc Mê
Quận/huyện Huyện Bắc Mê
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 596 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1674 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1892 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41455 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này