Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Tuấn Nhật
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaydo212
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hàm Minh
Quận/huyện Huyện Hàm Thuận Nam
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Công nghệ, Mỹ thuật
Giới thiệu chưa có thành tích
Xác thực bởi Huỳnh Văn Nhiệm, Đinh Dương Khương
Đã đưa lên 40 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 142 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 28 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1664 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này