Thông tin thành viên

201704.jpg";i:1;i:139;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Danh
Giới tính Nam
Website https://ndf.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Sơn Ca
Quận/huyện Thị xã Bà Rịa
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Giới thiệu Âm nhạc, Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 907 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 589 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4922 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 201846 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này