Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Nhơn
Giới tính Nam
Website https://ducnhonthd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Phan Thường Sĩ, Võ Thị Lê
Đã đưa lên 1762 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 463 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12203 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4163 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này