Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Kim Đức
Giới tính Nam
Website https://duckimle.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Thành phố Nha Trang
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Mạnh Quốc
Đã đưa lên 280 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 36 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 51837 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này