Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoàn Khắc Luật
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/DoanLuat01
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đặng Lễ
Quận/huyện Huyện Ân Thi
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Trần Linh, Chu Van Kien
Đã đưa lên 92 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 360 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22559 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này