Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Đỗ Văn Mười
Giới tính Nam
Website https://sinhhocpt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Sách 2
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 2844 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 181 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3463 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 739754 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này