Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đàm Ngân
Giới tính Nữ
Website https://damngan72.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Ân Thi
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Hoàng Hữu Hạnh, Đoàn Khắc Luật
Đã đưa lên 1150 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10069 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 722 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 634597 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này