Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Văn Huy
Giới tính Nam
Website https://buivanhuybvh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vồ Dơi
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Huỳnh Phước Trung, Nguyễn Thị Ngọc
Đã đưa lên 681 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 30 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 154879 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này