Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Định
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xi Măng
Quận/huyện Thị xã Bỉm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Giới thiệu
Xác thực bởi Nguyễn Vinh Quang, Trịnh Thị Thanh Mai
Đã đưa lên 346 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2306 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 141 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3158 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này