Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Hồng Loan
Giới tính Nữ
Website https://marialoan78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Tế
Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Luôn đánh giá đúng chất lượng giảng dạy, nên luôn bị cắt thi đua ở mỗi năm.
Xác thực bởi Cao Minh Mẫn, Võ Thanh Lương
Đã đưa lên 85 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 154 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6504 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6027 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này