Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Văn Hùng
Giới tính Nam
Website https://duongvanhung1953.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Gia Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 4187 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1195 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 172 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 238167 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này