Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Linh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenlinh208
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Duy Xuyên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Ngô Kỳ, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 601 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6396 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này