Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Văn Tuân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tuantp1987
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Phượng
Quận/huyện Huyện Lục Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Lê Thị Ngân, Tống Xuân Bằng
Đã đưa lên 68 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 108 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2776 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này