Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Văn Tân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/maitantd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lâm Phú
Quận/huyện Huyện Lang Chánh
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Phạm Tiến Nam, Hà Văn Sơn
Đã đưa lên 688 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 378 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9076 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này