Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phú Bền
Giới tính Nam
Website https://phubentkh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Khánh Hòa
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Đỗ Minh Hưng, Lê Trung Chánh
Đã đưa lên 83 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 337 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14578 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này