Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trường Sinh
Giới tính Nam
Website https://giaoducvn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hàng Gòn
Quận/huyện Thị xã Long Khánh
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ, Thể dục, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Trần Anh Huy
Đã đưa lên 360 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3071 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 125 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 189384 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này