Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Ngọc Luân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/luandakglong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đắk Glong
Quận/huyện Huyện Đăk Glong
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Nguyễn Đình Hào, Lê Văn Đức
Đã đưa lên 181 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 843 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 785 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này