Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quang Phú
Giới tính Nam
Website https://nqpnet.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Pleiku
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phạm Thị Mỹ Lệ, Trần Đức Phong
Đã đưa lên 245 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1578 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40158 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này