Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Tổ Sinh-Hóa-Thể Dục
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenthanhhien-thcscupui
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cư Pui
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Hiền, Vương Nguyên Hoà
Đã đưa lên 125 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 221 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 239 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này