Thông tin thành viên

566976.jpg";i:1;i:200;i:2;i:131;}}-photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Thành Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/pipi76
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thụy Hương
Quận/huyện Huyện Chương Mỹ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 259 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2993 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27976 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này