Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Nga
Giới tính Nữ
Đơn vị Công ty CDM
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này