Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Tấn Linh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tanlinh66
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Đức Phổ
Quận/huyện Huyện Đức Phổ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
Giới thiệu Giáo viên DẠY GIỎI CẤP TỈNH MÔN ĐỊA LÍ (1993); SINH HỌC (2001)
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Văn Tươi
Đã đưa lên 87 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 566 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35060 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này