Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vi Phuong Hoa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phuonghoaap
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Phú
Quận/huyện Huyện Lục Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Tống Xuân Bằng, Phạm Trung Kiên
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19499 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này