Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Website https://dangkimdung55.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vũ Ninh
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Giới thiệu Chien Sy Thi Dua cap Tinh
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Phạm Trọng Tú
Đã đưa lên 1737 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4837 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10063 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10479 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này