Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Văn Thịnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thinhedu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hành Phước
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hành
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Phạm Minh Tuấn, Lương Thj Khánh Lâm
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2672 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 162 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này