Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Trọng Thế
Giới tính Nam
Website https://tranthe81.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Lạc
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Thể dục, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hảo
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 39 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 128 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này