Thông tin thành viên

708459.jpg";i:1;i:189;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đoàn Văn Lãm
Giới tính Nam
Website https://ongdongheo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Công nghệ, Tin học
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Đoàn Văn Lãm, Phạm Văn Hiệu
Đã đưa lên 155 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 118 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 303 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9961 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này